W ramach projektu „Działaj dla klimatu” realizowanego w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie, Otrębusach, Nowej Wsi, Michałowicach, Komorowie i Sandgerdi uczniowie mogą wziąć udział w pięciu międzyszkolnych akcjach edukacyjnych, których tematy związane są z działaniami proklimatycznymi. Podczas akcji „Woda to życie” organizowany jest przegląd teatralny oraz konkurs na doświadczenie z wykorzystaniem wody. Podstawowym celem tej akcji edukacyjnej jest promowanie wśród uczniów efektywnego i oszczędnego wykorzystania dostępnej wody.

Konkurs na doświadczenie polega na zaprojektowaniu, opisaniu i przeprowadzeniu doświadczenia biologicznego, chemicznego lub fizycznego wpisującego się w hasło „Zmiany klimatu a woda”. Doświadczenie należy wykonać samodzielnie i dołączyć relację z jego przebiegu w formie filmu wraz z opisem.

Uczestnikami konkursu na doświadczenie mogą być wyłącznie uczniowie lub uczennice klas VII-VIII szkół podstawowych w Brwinowie i Komorowie, a także ich rówieśnicy ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii. Aby wziąć udział w konkursie, do 10 marca 2023 r. należy przesłać nagrane doświadczenie.

Z kolei przegląd teatralny jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych biorących udział w projekcie oraz ich rówieśników ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii. Tematyka przedstawienia teatralnego również musi być związana z głównym hasłem konkursu – „Woda to życie” Przykładowe tematy przedstawień teatralnych to: problem suszy, kurczące się zasoby wody pitnej, promocja sposobów oszczędzania wody. Zainteresowani powinni do końca lutego br. przesłać zgłoszenie chęci udziału w przeglądzie teatralnym.

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Głównym celem funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) a państwem-beneficjentem. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.