UWAGA
Rodzice, którzy są zainteresowani opieką dzieci podczas dyżuru wakacyjnego w niżej wymienionych terminach w przedszkolach i/lub oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Brwinów proszeni są o osobisty kontakt z poszczególnymi placówkami.

Prosimy o monitorowanie udostępnianych informacji przez placówki w celu złożenia zgłoszenia dziecka oraz wniesienia opłaty za dyżur wakacyjny.

Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w czasie wakacji.

 Przedszkole  nr 1 w Brwinowie ul. S. Lilpopa 4:

od 01.07.2019 r. do 12.07.2019 r.

 Przedszkole nr 3 w Brwinowie ul. Słoneczna 6:

od 15.07.2019 r. do 26.07.2019 r

Przedszkole w Otrębusach ul. Wiejska 1a:

od 29.07.2019 r. do 09.08.2019 r.

 Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 19:

od 12.08.2019 r. do 26.08.2019 r.

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Otrębusach ul. dr M. Piaseckiego 2:

od 01.07.2019 r. do 12.07.2019 r.

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żółwinie ul. Szkolna 39:

od 15.07.2019 r. do 26.07.2019 r.

Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16:

od 29.07.2019 r. do 09.08.2019 r.

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 11:

od 12.08.2019 r. do 24.08.2019 r. 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w dniach 26.08-30.08.2019 r. będą prowadzić zajęcia dla dzieci uczęszczających
do nich w roku szkolnym 2018/2019.

DYŻUR WAKACYJNY

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BRWINOWIE UL. ŻWIROWA 16

Dyżur wakacyjny w naszej Szkole będzie trwał od 29 lipca do 9 sierpnia br.w godz. 7.30 – 17.30.

Do 12 czerwca br. prosimy o dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących podpisanych zgłoszeń/umów* na przebywanie dziecka w oddziale przedszkolnym. W przypadku dzieci 5 – letnich (i młodszych) należy uiścić wpłatę za przebywanie dziecka w oddziale przedszkolnym do 12 czerwca br. bądź przedstawić pokwitowanie dokonania wpłaty przelewowej.

Druki dokumentów są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły www.zsobrwinow.pl

pdfDYŻUR WAKACYJNY karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

 

 

 

*zgłoszenie w przypadku dziecka 6 letniego

*umowa w przypadku dziecka 5 letniego

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYŻYWIENIA BĘDĄ DOSTĘPNE
PO 10 CZERWCA 2019.