Rodzice dzieci, obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie mogą zgłaszać dzieci na dyżur wakacyjny, który odbędzie się w terminie od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie i złożenie drogą mailową (szkola@zsobrwinow.pl) karty zgłoszenia do dnia 24 czerwca 2020 roku.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY