UWAGA
Rodzice, którzy są zainteresowani opieką dzieci podczas dyżuru wakacyjnego w niżej wymienionych terminach w przedszkolach i/lub oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Brwinów proszeni są o osobisty kontakt z poszczególnymi placówkami.
Prosimy o monitorowanie udostępnianych informacji przez placówki w celu złożenia zgłoszenia dziecka oraz wniesienia opłaty za dyżur wakacyjny.

Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w czasie wakacji.

Przedszkole nr 1 w Brwinowie ul. S. Lilpopa 4:
od 02.07.2018 r. do 13.07.2018 r.

Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 19:
od 16.07.2018 r. do 27.07.2018 r.

Przedszkole Samorządowe w Otrębusach ul. Wiejska 1a:
od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

Przedszkole nr 3 w Brwinowie ul. Słoneczna 6:
od 13.08.2018 r. do 27.08.2019 r

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Otrębusach ul. dr M. Piaseckiego 2:
od 2.07.2018 r. do 13.07.2018 r.

Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16:
od 16.07.2018 r. do 27.07.2018 r.

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 11:
od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żółwinie ul. Szkolna 39:
od 13.08.2018 r. do 27.08.2018 r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w dniach 28.08-31.08.2018 r.
będą prowadzić zajęcia dla dzieci uczęszczających do nich w roku szkolnym 2017/2018.

DYŻUR WAKACYJNY
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BRWINOWIE UL. ŻWIROWA 16

Dyżur wakacyjny w naszej Szkole będzie trwał od 16 lipca do 27 lipca br.
w godz. 7.30 – 17.30.
Do 12 czerwca br. prosimy o dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących podpisanych zgłoszeń/umów* na przebywanie dziecka w oddziale przedszkolnym. W przypadku dzieci 5 – letnich (i młodszych) należy uiścić wpłatę za przebywanie dziecka w oddziale przedszkolnym do 12 czerwca br. bądź przedstawić pokwitowanie dokonania wpłaty przelewowej.
Podczas trwania dyżuru będzie można skorzystać z wyżywienia (obiad
i podwieczorek). Deklarację na wyżywienie składamy do 12 czerwca br.
w sekretariacie szkoły.
Cena 6 zł (1,5 zł zupa, 3 zł II danie, 1,5 zł podwieczorek).
Wpłaty za wyżywienie dokonujemy tylko gotówką do 12 czerwca br. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.
Śniadanie dzieci przynoszą ze sobą.

Druki dokumentów są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz poniżej

*zgłoszenie w przypadku dziecka 6 i 7 letniego
*umowa w przypadku dziecka 5 letniego lub młodszego

ikona_pdf:: Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego – DYŻUR WAKACYJNY
:: Karta zgłoszenia na obiady – DYŻUR WAKACYJNY