Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

Dyżur szafkowy
Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 

Zapraszamy na „dyżur szafkowy” w sobotę dn. 26.09 br., w godz. 9.00 – 10.45. W wejściu głównym do budynku szkoły od ul. Sportowej będą dyżurować przedstawiciele Rady Rodziców. Podczas dyżuru będzie można:

  • odebrać klucz do szafki po zawarciu nowej umowy i uiszczeniu kaucji (szczegóły poniżej);
  • zwrócić klucz i odebrać pobraną kaucję.

Wszystkie osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy szafki po raz pierwszy w roku szkolnym 2020/2021 prosimy o pobranie ze strony internetowej szkoły druku protokołu przekazania szafki szkolnej, a następnie o odesłanie go do piątku 25.09 br. do godz. 14.00 e-mailem na adres radarodziców@zsobrwinow.pl wypełnionego druku wraz z potwierdzeniem wpłaty kaucji zwrotnej za szafkę w wysokości 25 zł. W tytule przelewu oraz e-maila prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Np. Jan Kowalski, kl.Va, kaucja. Jest to warunek konieczny do otrzymania szafki na najbliższym dyżurze.

Protokół przekazania szafki szkolnej oraz Regulamin użytkowania szafek szkolnych, a także dane rachunku bankowego Rady Rodziców znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Rady Rodziców.

Informujemy i przypominamy, że zgodnie z Regulaminem użytkowania szafek szkolnych, pierwszeństwo w otrzymaniu szafki mają uczniowie z udokumentowaną wpłatą na konto Rady Rodziców. Wpłaty w roku szkolnym 2020/2021 należy dokonywać na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu oraz e-maila prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Np. Jan Kowalski, kl.Va, rok szk. 2020/2021.

Zainteresowanie szafkami jest duże, dlatego prosimy osoby, które dotąd nie przedłużyły umowy dzierżawy szafki, o zwrot klucza lub o poinformowanie RR o zamiarze kontynuacji dzierżawy.

Z pozdrowieniami,
Prezydium Rady Rodziców ZSO