26 lutego 2020 roku odbył się apel podsumowujący pracę uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w pierwszym okresie. Opiekunki Małego Samorządu Uczniowskiego w obecności wychowawców klas wręczyły laureatom  konkursów dyplomy oraz nagrody. Uczniowie rywalizowali w licznych konkursach indywidualnych i klasowych.
Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wychowawcom za
zaangażowanie i zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły. Mamy nadzieję, że w drugim okresie uczniowie również będą bardzo aktywni, a osób nagrodzonych będzie jeszcze więcej. Dziękujemy Dyrekcji i Radzie Rodziców za wsparcie inicjatyw Małego Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawcom klas I-III za zaangażowanie, okazaną pomoc i współpracę.