OSOBY  ZAINTERESOWANE DOFINANSOWANIEM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROSZONE  SĄ O:

* ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ NA TEMAT WYPRAWKI, KTÓRA JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ CZYTAJ

* STAŁY KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY W OKRESIE WAKACJI W CELU WYPEŁNIENIA WNIOSKU.

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU BĘDZIE ZNANY PO OPUBLIKOWANIU ROZPORZĄDZENIA MEN I ZARZĄDZENIU BURMISTRZA GMINY BRWINÓW.