Serdecznie zapraszamy rodziców na dodatkowy dyżur szafkowy.

Chętnych rodziców prosimy o przyniesienie wypełnionej deklaracji chęci wypożyczenia szafki szkolnej  (dokument dostępny na stronie Szkoły w zakładce RR) oraz potwierdzenia wpłacenia jednorazowej zwrotnej kaucji 25 zł (można też uiścić opłatę na miejscu).

Przypominamy, że pierwszeństwo w wypożyczaniu szafek mają osoby płacące na fundusz Rady Rodziców.

Dyżur odbędzie się w czwartek  21 września o godzinie 17.00 w stołówce szkolnej, godzinę przed planowanym zebraniem Rady Rodziców.

Z wyrazami szacunku,

Prezydium Rady Rodziców