Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności przedstawicieli klas na dodatkowe zebranie Rady Rodziców.

Nasze spotkanie odbędzie się 

6 czerwca 2024 r.(czwartek) o godz. 18.00.

(stołówka, wejście drzwiami od strony LO)

PORZĄDEK ZEBRANIA

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania RR 11.04.2024 r.
  2. Sprawozdanie z działań Prezydium RR podjętych od poprzedniego zebrania
  3. Przedstawienie sytuacji finansowej RR i planów Prezydium na końcówkę roku szkolnego
  4. Głosowanie Uchwały RR nr 5/2023/2024 w sprawie ustalenia wysokości składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2024/2025
  5. Sprawy różne

UWAGA: w głosowaniu nad uchwałą głos mają tylko przedstawiciele trójek klasowych (po jednym na klasę) – w razie ich nieobecności, mogą upoważnić innego rodzica z klasy.

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców