UWAGA RODZICE DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W NASZEJ PLACÓWCE OD 1 WRZEŚNIA 2012 ROKU

Informujemy, że zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Brwinowie od początku roku szkolnego 2012/2013 będą pobierane opłaty za świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę będzie wynosiła 3,30 zł co stanowi 0,22% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szczegółowe informacje będą przekazane przez wychowawców na spotkaniu w dniu rozpoczęciu roku szkolnego.

Uchwała Rady Miasta 88
Uchwała Rady Miasta 243