Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących włączyli się w obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, którego hasło brzmiało: „Czytanie dla pokoju”.

Jako motto naszych działań wybraliśmy
wiersz Ewy Skarżyńskiej „Drzewo pokoju”

My, dzieci całego świata,
bez względu na kolor skóry,
pragniemy pokoju.
Niech pokój jak drzewo urasta w chmury!
I chociaż z różnych języków
pragnienie nasze wyrasta,
drzewo pokoju – jest jedno
i wszystkie łączy miasta.
I wszystkie łączy wioski,
we wszystkich przegląda się rzekach.
Czy to Sekwana, czy Wisła,
czy Amazonka daleka.
Na naszym drzewie pokoju
owoce będą dojrzewać.
I nikt nie będzie głodny w cieniu naszego drzewa.
A kiedy pieśń posłyszą gałęzie naszego drzewa,
będą jak nasze serca
we wszystkich językach śpiewać!

W październiku odbyły się lekcje biblioteczne dla klas siódmych, na których uczniowie tworzyli „Drzewko pokoju” zawieszając na jego gałęziach liście z nazwami najważniejszych dla nich wartości.
We wszystkich klasach Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego na wybranych lekcjach czytaliśmy utwory inspirujące do rozmów o przyjaźni, tolerancji, akceptacji.
Wiersze o tej tematyce pojawiły się także w widocznych miejscach w klasach i na korytarzach.
Zwieńczeniem akcji było posadzenie „Dębu Pokoju”. Drzewko ufundowane przez Nadleśnictwo Chojnów zostało posadzone 10 listopada na placu przed naszą szkołą przez Dyrekcję, przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Samorządów Uczniowskich. Do udziału w  uroczystości zaprosiliśmy naszych drogich sąsiadów, uczniów i nauczycieli z Ukrainy, którym pokoju teraz szczególnie potrzeba.

Niech to drzewo zawsze nam przypomina, jak wielką wartością jest POKÓJ.

Nauczycielki  Biblioteki
Zespołu Szkół Ogólnokształcących