Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja,

by niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywamy czy przegrywamy dawać z siebie wszystko”

Vince Lombardi

     Dnia 15 czerwca na obiektach sportowych  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Brwinowie po raz drugi odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym szkół podstawowych Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Dyrektor ZSO pan Mariusz Baecker.

Gościliśmy u siebie drużyny z gmin: Milanówek, Podkowa Leśna, Michałowice i Leszno. Młodzi sportowcy pod czujnym okiem trenerów zmagali się w  czterech konkurencjach: bieg na dystansie 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg na dystansie  600  i 1000 metrów. Zawodnicy toczyli sportową  rywalizację w poszanowaniu zasad fair play. Za organizację turnieju należą się specjalne podziękowania Burmistrzowi gminy Brwinów- panu Arkadiuszowi Kosińskiemu, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących –  panu Mariuszowi Baeckerowi, kierownikowi hali sportowej –  panu Jackowi Zielińskiemu oraz całemu zespołowi nauczycieli wychowania fizycznego, którzy zadbali o miłą atmosferę i  sprawny przebieg imprezy: Małgorzacie Laskowskiej, Mirosławie Misarko, Jagodzie Borchert, Piotrowi Makijenko, Waldemarowi Zieńko, Andrzejowi Przekopowi. Nad przepisami czuwali sędziowie PZLA:  Wiesława Borkowska, Andrzej Piechowski, Janusz Jędrzejewski, Hanna Jędrzejewska, Andrzej Balwierczak, Piotr Król

Wyniki:

I m-ce Gmina Brwinów –  1138 pkt.

II m-ce Gmina Leszno – 958 pkt.

III m-ce Gmina Milanówek- 799 pkt.

IV m-ce Gmina Podkowa Leśna – 702 pkt.

V m-ce Gmina Michałowice – 685 pkt.

Najlepszymi lekkoatletkami zawodów zostały:

1 m-ce –  Fijak Zuzanna- Brwinów – 277 pkt.

2 m-ce – Pieniak Milena – Leszno – 231 pkt.

3 m-ce – Rajmańska Alicja– Brwinów -228 pkt.

 

Najlepszymi  lekkoatletami  turnieju okazali się:

1 m-ce-  Skorupa Mateusz – Brwinów – 237 pkt.

2 m-ce– Bareja Jakub– Leszno – 213 pkt.

3 m-ce Nowicki Karol – Leszno – 190 pkt.

Puchary, medale, statuetki i nagrody rzeczowe wręczyli Burmistrz Brwinowa – Arkadiusz Kosiński, Burmistrz  Milanówka – Jerzy Wysocki, Dyrektor ZSO – Mariusz Baecker i Koordynator Mazovia CUP – Wojciech Wlazło.

                                                                                                       Małgorzata Laskowska

Autorami zdjęć są uczestnicy warsztatów fotograficznych
organizowanych w ramach projektu
„Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie
blended lerningu i tradycyjnym”.