W klasach siódmych  i ósmych  odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy , oraz zachowań ryzykownych u młodzieży”
zorganizowane  przez  Panią Katarzynę Natkańską i Panią Martę Wojciechowską.

Zajęcia przeprowadził Zastępca Komendanta Komisariatu w Brwinowie kom. Krzysztof Barszcz.
Bardzo dziękujemy Panu Komendantowi za cykl pouczających zajęć,  zaangażowanie i profesjonalizm.