Dnia 16 października 2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie odbyła się pokazowa lekcja chemii – „Ropa naftowa”. Zajęcia odbyły się w ramach projektu prowadzonego pod patronatem Koncernu Naftowego Orlen, do którego szkołę zgłosiły p. M.Paczkowska i p. A.Książek (nauczycielki chemii). Młodzież otrzymała od organizatorów filmy edukacyjne oraz mogła wziąć udział w konkursie na temat ropy naftowej. Na początku grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbędzie się lekcja „Ciekawa i kolorowa chemia”. Poprowadzą ją pracownicy PAN-u. Zajęcia te, to niestandardowe doświadczenia pokazujące tę dziedzinę nauki gimnazjalistom.