6 października do naszej szkolnej Biblioteki przyszli bohaterowie bajek. Dzieci z klasy 2 d nie tylko strojem upodobniły się do postaci ale również opowiadały o nich. Recytowały wiersze i prezentowały stroje. Od dziś są czytelnikami książek z Biblioteki w Zespole Szkół Ogólnokształcących.