W dniach 18-19 września 2018 r. w Warszawie odbyła się 12. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”, w której miałam przyjemność uczestniczyć.

Organizatorem konferencji było Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe. Współorganizatorem wydarzenia był ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), głównym partnerem – Fundacja Orange. Konferencja zorganizowana była w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility.

Jak co roku, konferencja poświęcona była szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. Adresatami wydarzenia byli przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych.
Podczas konferencji zaprezentowane były między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego, a także nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży, które postaramy się wdrażać w naszej szkole.
Zapraszam do zapoznania się z nowymi wybranymi materiałami w kąciku Szkoła bez cyberprzemocy – Ambasador Bezpiecznego Internetu.
Anna Słowikowska
Nauczyciel informatyki