W dniu 9 marca br. uczniowie III klas Gimnazjum wzięli udział w badaniu umiejętności gimnazjalistów. Badanie było przeprowadzone przy współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.