Brwinów, 7 marca 2022 r.

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Od 24 lutego Ukraina jest owładnięta wojną. Wiele dzieci dotkniętych tragedią opuściło swój kraj i udało się do nas, aby przeczekać  ten trudny czas w spokoju. W naszej Szkole jest już kilkanaścioro Dzieci z Ukrainy, a najprawdopodobniej będzie Ich jeszcze więcej i zależy nam, żeby czuły się wśród nas i naszych dzieci jak najlepiej.

W związku z tym gorąco apelujemy do Państwa o wsparcie finansowe. Rozumiemy, że ta nowa sytuacja rodzi ogrom potrzeb i na pewno każdy z nas pomaga w miarę swoich możliwości, ale musimy jako społeczność zrobić wszystko, żeby nasi nowi uczniowie czuli się mile widziani. W pierwszej kolejności musimy zebrać fundusze na opłacenie dla nich obiadów. Koszt jednego obiadu to 4 zł. Miesięczny koszt to około 80 zł dla każdego dziecka. Ewentualną nadwyżkę planujemy przeznaczać na bieżące potrzeby naszych Gości.

Wiemy, że niektóre klasy już na własną rękę zebrały fundusze, zgłaszają się też darczyńcy indywidualni. Wierzymy, że wspólnie zbierzemy potrzebną kwotę.

Wpłaty prosimy kierować na specjalne subkonto Rady Rodziców:

92 9291 0001 0097 6624 3000 0010

                                    Z poważaniem,

                                    Prezydium  RR