Miło nam zprzedstawić prezentację Uczennicy naszej szkoły Antoniny Juszczak „My Carbon Footprint” czyli „Mój ślad węglowy”. Tosia w tym roku była stypendystką Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych – Najlepsza Inwestycja w Człowieka, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Uczennica przez cały rok szkolny rozwijała swoją wiedzę i ekologiczne pasje pod opieką opiekunki stażu Pani Beaty Winko-Rubio.

Przedstawiona prezentacja jest tylko ułamkiem działań, które podjęła uczennica, aby przygotowywać się do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu projektów proekologicznych. Niezbędna jest do tego świetna znajomość języka angielskiego, o czym nasza Stażystka pamięta.

Tosiu, życzymy rozwijania pasji i wielu skutecznych działań na rzecz ekologii w przyszłości.