Marysia Buniowska z klasy IIa zajęła I miejsce w konkursie językowym ANIMALS IN FUNNY RHYMES.

Wielu naszych uczniów z klas 0-4 SP również otrzymało wyróżnienia. Zadaniem konkursowym było wymyślenie własnej rymowanki z wybranym przez siebie zwierzątkiem, napisaniem jej w języku angielskim i zilustrowaniem dowolną techniką artystyczną.

Gratulujemy Marysi i wszystkim wyróżnionym uczniom!