human-anatomy27 maja br. odbył się wewnątrzszkolny konkurs – „Anatomia i fizjologia człowieka”, w którym licznie udział wzięli uczniowie klas III gimnazjum. Najlepszy wynik uzyskali – Agata Pasoń – III b, Stefan Żaryn – III a,  Michał Kowalski – III a.

Gratuluję – M. Pełka