Spotkanie iReknformacyjne dla Rodziców kandydatów do klas I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 odbędzie się 12 marca 2015 roku o godz. 17.00 w auli szkolnej. Serdecznie zapraszamy!
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie