Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII.243.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. opłata za rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym przekraczającym realizację podstawy programowej stanowi kwotę 0,22% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy. Rozporządzeniem z dnia 14 września 2012 r. (poz. 1026)  wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. została ustalona w wysokości – 1 600 zł. W związku z powyższym opłata za godzinę pobytu dziecka w placówce powinna wynieść 3,52 zł – sumę tą zaokrąglamy do dziesiątek groszy  czyli do kwoty –  3,50 zł zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania, o której mowa w Uchwale Rady Miejskiej nr IX.88.2011 z dn.15 czerwca 2011 r.