LecznicaRealizując założenia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka  ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów na lata 2019-2023” Burmistrz Gminy Brwinów oraz  NZOZ Lecznica Rodzinna ALFA w Brwinowie zapraszają


dziewczęta urodzone w roku 2004, zamieszkałe w gminie Brwinów (zameldowane na pobyt stały i czasowy) na szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy (szczepionki zostaną podane w III dawkach).

Spotkania informacyjne z lekarzem odbędą się:

• 21.03.2019 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
• 28.03.2019 r. o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie
• 01.04.2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Otrębusach
• 11.04.2019 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Żółwinie

TERMINY SZCZEPIEŃ – I DAWKA

Szczepienia odbędą się w NZOZ Lecznicy Rodzinnej ALFA przy ul. Powstańców Warszawy 8 w Brwinowie

• 24.04.2019 r. o godz. 12.30 – 13.30 dla uczennic z ZSO w Brwinowie
• 24.04.2019 r. o godz. 13.30 – 14.30 dla uczennic z SP nr 1 w Brwinowie
• 24.04.2019 r. o godz. 15.15 – 17.00 dla uczennic z SP w Otrębusach,
SP w Żółwinie oraz dla dziewczynek zamieszkałych w Gminie Brwinów ale nieuczęszczających do żadnej z ww. szkół.

Każdorazowo przed podaniem szczepionki wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Koszt szczepienia pokrywany jest w całości z budżetu Gminy Brwinów.