14 grudnia 2017 r. odbyło się wigilijne spotkanie świetlicowe pod hasłem „Dzień bardzo ciepły choć grudniowy”.

Na scenie pojawiły się zwierzęta mówiące ludzkim głosem, Dziewczynka z zapałkami i rodzina Kowalskich przygotowująca kolację wigilijną. Uczniowie wykonali również taniec śnieżynek do muzyki Vivaldiego „Zima”.
Dziękujemy rodzicom i dzieciom za bardzo miłe spotkanie.