Pamiętaj… 13 grudnia rocznica stanu wojennego.

Akcja zorganizowana w Gminie przez Miejski Ośrodek Kultury w Brwinowie.