W dniu 20 stycznia 2012 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „Piruet, pointa, paczka – czyli tajemnice baletu” przygotowany przez dział edukacyjny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie wspólnie z Polskim Baletem Narodowym .  Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.  

 

W trakcie zajęć zostały przedstawione zagadnienia:

1. Krótka prelekcja na temat historii tańca i baletu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli baletu w działalności Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Odbyła się pogadanka na temat:

– czym się różni taniec towarzyski od tańca artystycznego,
– dlaczego ludzie tańczą,
– rozwój tańca artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem baletu,
– rozwój tańca w XX wieku (Wacław Niżyński, Marta Graham, Merce Cuningham, Marie Rambert).

Omawiane zagadnienia były ilustrowane pokazem slajdów. W czasie pogadanki dzieci zadawały pytania i dyskutowały z prowadzącym.

2. Praktyczny pokaz technik tanecznych z udziałem dzieci.

W tej części tancerze prezentowali różne techniki taneczne: balet klasyczny, technika Marty Graham, elementy tańców ludowych, partnerowanie. Każdy element pokazu był krótko omawiany przez prowadzącego, ze wskazaniem na najważniejsze elementy charakterystyczne dla danej techniki.
Do udziału w pokazie zostały zaproszone dzieci, które wykonywały z tancerzami wybrane elementy z danej techniki. Ta część programu była zakończona nauką krótkiego układu choreograficznego – Zorba.
3. Prezentacja miniatur choreograficznych (fragmenty baletów klasycznych i współczesnych).

W tej części programu tancerze prezentowali fragmenty baletów i spektakli tanecznych (sola, pas de deux).

Fragmenty:

– tańca charakterystyczne z „Dziadka do orzechów”
– białe adagio z „Jeziora łabędziego”
– wariacje wróżek ze „Śpiącej królewny”
– bajki ze „Śpiącej królewny”
– „Kopciuszka”
– spektakli z repertuaru współczesnego.


Zdjęcia dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury