Historia szkoły

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r, w Brwinowie rozpoczęła działalność szkoła publiczna. Nauka odbywała się w domach prywatnych i w niewielkim budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego. W roku 1933 Stanisław Lilpop przekazał miastu parcelę, na której wybudowano sześcioizbowy budynek, który przekazano nowopowstałej Publicznej Szkole Podstawowej nr 2. Pierwszym dyrektorem został Pan Mansfeld Śmigielski.

Nasza szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1937r i uczęszczało do niej ponad 500 uczniów. Pamiętny rok szkolny 1939/40 rozpoczął się w lokalach prywatnych, ponieważ budynek szkolny został zajęty przez Niemców. Znaczna część zajęć odbywała się na tajnych kompletach, tak uczono historii, geografii Polski. W tych trudnych latach szkołą kierował Pan Stanisław Czajkowski.

Po wyzwoleniu placówka wznowiła działalność w październiku 1945r pod kierownictwem Pana Stanisława Zymmera. Staraniem władz i rodziców uporządkowano boisko i dziedziniec, a w roku 1948 zakupiono piece, założono radio, wybudowano w ogrodzie toalety, urządzono świetlicę szkolną oraz wprowadzono dożywianie dzieci. Rok później zbudowano nową, dużą szatnię.

W roku 1951 odbudowano kuchnię i założono w szkole krany. Z inicjatywy rodziców w roku 1952 odnowiono całkowicie budynek szkolny, gromadząc jednocześnie pieniądze na jego rozbudowę. Dobudowę drugiego piętra rozpoczęto w 1954r. Podjęto także starania o utworzenie w Brwinowie Liceum Ogólnokształcącego. Zebrano fundusze na nadbudowanie jeszcze jednego piętra dla szkoły średniej, rozpoczęto też budowę sali gimnastycznej.

Nowe skrzydło budynku i salę gimnastyczną oddano do użytku 30 sierpnia 1959r., szkoła nosiła wówczas nazwę – Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. W 1966r. w związku z reformą szkolnictwa oddzielono szkołę podstawową od liceum. W 1980 roku szkoła podstawowa przyjęła imię Jarosława Iwaszkiewicza. Uroczystość nadania imienia połączona z wręczeniem sztandaru i poświęceniem tablicy pamiątkowej odbyła się 30 maja 1981 roku i zgromadziła znane osobistości: Panią Marię Iwaszkiewicz – Wojdowską (córkę pisarza), pisarza i publicystę Lesława Bartelskiego, dyrektora Muzeum Literatury Ignacego Odrowąża-Pieniążka, aktora Wacława Kowalskiego i wielu innych znakomitych gości.

Kolejną reorganizację przeszła nasza szkoła w roku 1999, utworzone zostało wtedy Gimnazjum nr 2. Obecnie szkoła działa jako Zespół Szkół nr 2 w Brwinowie. Szkoła Podstawowa nr 2 nosi imię Jarosława Iwaszkiewicza, natomiast Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2004/2005 ma przyjąć imię Żołnierzy Armii Krajowej.

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły

1936r. – powstanie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie

1939r. – zajęcie budynku szkoły przez hitlerowców

1956r. – utworzenie liceum ogólnokształcącego

1981r. – nadanie szkole imienia Jarosława Iwaszkiewicza

1993r. – liceum ogólnokształcące wyprowadza się do własnego budynku

1999r. – powstaje Gimnazjum nr 2 w Brwinowie

2000r. – oddanie do użytku nowej części szkoły (sala gimnastyczna, aula, stołówka, świetlica)

1998r. – wizyta Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa

2002r. – powstaje Zespół Szkół nr 2 w Brwinowie

2005r. – nadanie imienia Żołnierzy Armii Krajowej Gimnazjum Nr 2

2009r. – otwarcie kompleksu nowoczesnych boisk

1.09.2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej XX.200.2012 z dnia 10.02.2012 r.
włączenie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza do
Zespołu Szkół nr 2 oraz zmiana nazwy na Zespół Szkół Ogólnokształcących

Dyrektorzy i kierownicy szkoły

1936 – 1937 Manswed Śmigielski

1937 – 1945 Stanisław Czajkowski

1945 – 1956 Stanisław Zymmer

1956 – 1958 Teofil Przeździecki

1958 – 1959 Michał Kość

1959 – 1967 Teofil Przeździecki

1967 – 1968 Stanisław Nowak

1968 – 1969 Stanisława Kruszyńska

1969 – 1973 Lubomir Norberczuk

1973 – 1974 Mieczysław Strojek

1974 – 1979 Władysław Jasiński

1979 – 1980 Wiktor Jaworski

1980 – 2002 Elżbieta Dudzińska

2002 – 2003 Krystyna Łubek

2003 – 2008 Małgorzata Kucharska

2008 – 2011 Teresa Zwolińska

Od 15 listopada 2011 p.o. Małgorzata Zarzycka

1.09.2012 – 31.08.2015 Mariusz Baecker

1.09.2015 – p.o. Zofia Kowalczyk

 

Print Friendly