„COMICS CONTEST” pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Zachęcamy uczniów klas IV-VII do wzięcia udziału w konkursie „COMICS CONTEST”. Organizatorem i siedzibą konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 94 im I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Konkurs organizowany jest na czterech poziomach szkoły podstawowej. Każdy poziom posiada inny temat pracy.

Tematyka prac:
Klasy 4 – Too much internet – a story
Klasy 5 – Be smart – think before you click.
Klasy 6 – Don’t hate, classmate !
Klasy 7 – I love my likes.
Zgłaszane prace muszą spełniać podane niżej wymagania:
- są komiksem wykonanym za pomocą aplikacji komputerowej (np. ToonDoo, Pixton, MS Paint),
- są związane z wybranym tematem,
- po wydrukowaniu nie przekraczają dwóch stron A4,
- są zapisane w popularnym formacie plików:bmg, .jpg, .png, lub .pdf,
- są przesłane do organizatora drogą elektroniczną lub pocztową wraz ze zgłoszeniem podpisanym przez nauczyciela zgłaszającego ucznia do konkursu.
Zgłoszenia są przyjmowane do 08.05.2018r.
Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: http://sp94.waw.pl/comicscontest/
i nauczycieli języka angielskiego.

Print Friendly